VRZO นิทานสอนใจ


เมื่อ iCARE ชักชวน VRZO มาร่วมเล่านิทานสอนใจ ที่ให้แรงบันดาลใจดีๆ เพื่อสร้างสำนึกและความใส่ใจในธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ จึงเป็นที่มาของ นิทานสอนใจตอน “โลก” เรื่องโดย ปลื้ม ภาพโดย เดอะดวง

Back