Contest Overview
Brief
Application
Prize
Event Calendar
การประกวดรอบแผนธุรกิจ
งานแถลงโจทย์และเปิดตัวโครงการ 9 มิถุนายน 2553
เดินสายประชาสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัย 14 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2553
ส่งโครงร่างแผนการประกวดเบื้องต้น 9 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2553
ประกาศผลรอบแรก 9 ทีม 16 สิงหาคม 2553
สัมมนาสำหรับผู้เข้ารอบ 20 สิงหาคม 2553
ส่งแผนธุรกิจฉบับเต็ม 1 ตุลาคม 2553
การนำเสนอแผนงานของผู้เข้ารอบ และงานประกาศรางวัล 16 ตุลาคม 2553
การประกวดรอบปฏิบัติ
การปฎิบัติงานจริงของทีมที่ได้รับการคัดเลือก 18 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2553
การนำเสนอผลงานรอบสุดท้าย และงานประกาศรางวัล 11 ธันวาคม 2553
ทีมผู้ชนะเลิศทัศนศึกษาที่ฮ่องกง มกราคม 2554
*คณะผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและเงื่อนไขตามเหตุอันสมควร
Contact Us 695 สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02-742-9141 ext 4202,2426 | Email : icareaward2010@gmail.com
สนับสนุนโดย Think and Create for Human Sustainability E-Newsletter Subscription
ติดตามเราทาง