YOUTH Day the Hottest


icare สนับสนุนเครือข่าย Youth for Next Step จัดงาน “YOUTH Day the Hottest เยาวชน ดี เดือด” ระดมพลวัยรุ่นปะทุความดีพร้อมกันกลางสยามแสควร์

เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ Youth for Next Step (องค์กรสาธารณะประโยชน์) ร่วมกับชมรม Youth for Next Step ในสถาบันต่างๆ ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น ร่วมจัดงานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ภายใต้ชื่อว่า“YOUTH Day the Hottest เยาวชน ดี เดือด” ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ลาน Hard Rock Café สยามแสควร์โดยมีกิจกรรมดี เดือด ที่เป็นการเดือดของความดี คือ การรวมตัวกันปลูกต้นไม้เพื่อนำไปบริจาคให้กับบริเวณพื้นที่ที่ขาดแคลน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ พิธีมอบรางวัล Youth Idol (ผู้พันวันชนะ สวัสดี ,เบสท์ อรพิมพ์, มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร) นิทรรศการปัญหาเดือดๆของวัยรุ่น การจัดแสดงผลงานดีเดือดของเยาวชนกว่า 10 ภูมิภาคทั่วประเทศ ภายในงานมีการแจก Youth Magazine ซึ่งเขียนโดยเยาวชนฟรี พร้อมชมการแสดงและมินิคอนเสิร์ตจากเยาวชนกว่า 20 สถาบันการศึกษา

งานนี้จัดขึ้นเพื่อปลุกกระแสให้วัยรุ่นตระหนักถึงพลังความร้อนด้านบวกในตัวที่สามารถ มาสร้างสิ่งดีๆได้ รวมทั้งให้วัยรุ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของคำว่า “เยาวชน” ซึ่งเป็นวัยที่กำหนดอนาคตของประเทศ รวมถึงเชื่อมั่นว่าเยาวชนสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีได้

Back