e-Idea


E-idea Competition “ถักทอไอเดีย ให้โลกน่ารัก”

ร่วมสนับสนุนการทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม E-Idea Competition ซึ่งจัดโดย British Council และ LRQA Business Assurance ชวนคนมีไอเดียน่ารัก สุดเท่เพื่อสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เป็นแค่ความคิด ลงมือให้เป็นจริง คัด 3 ไอเดียตั้งต้น 3 ไอเดียต่อยอด รับทุนสูงสุด 200,000 บาท และร่วมเป็นเครือข่าย Climate Generation ของ British Council เดินทางดูงาน รู้จักเพื่อนใหม่ผู้รักสิ่งแวดล้อมจากทั่วโลก ไม่จำกัดรูปแบบไอเดีย ขอเพียง “สร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อม”

Back